Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

    Zgomadzeni wokół ołtarza we wspólnocie szkoły podstawowej i liceum, 1 dnia września usłyszeliśmy słowa Jezusa: "Wypłyń na głębię". W głoszonej homilii ks. Proboszcz wskazywał, że są one adresowane do każdego z nas. Każdy ma bowiem głębie swego powołania, zarówno nauczyciel, jak i uczeń oraz rodzic. W pierwszym dniu nauki to bardzo wymowne przesłanie. Wierzymy, że w nowym roku szkolnym umocnieni miłością Maryi będziemy mogli jak najlepiej wypełniać Boże powołanie.