Słowo do Rodziców


 Szanowni Rodzice
 dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
dziś macie nieograniczoną możliwość wyboru szkoły dla swojego dziecka.
Kierując się jego dobrem zachęcamy Państwa
do odwiedzenia naszych szkół, w których nauka jest bezpłatna.

     Chcąc uspokoić Państwa obawy, pragnę powiedzieć,
że program nauczania w naszych szkołach
jest taki sam jak w placówkach ogólnodostępnych.

     Formy jego przekazywania i realizowane treści
są jednak dostosowane do możliwości
i potrzeb
Państwa dziecka. 
Indywidualizacja procesu kształcenia
stwarza dziecku duże możliwości rozwoju edukacyjnego i społecznego.

     Zapewniam też, że na świadectwach,
dyplomach i legitymacji szkolnej nie używa się
określania „szkoła specjalna”
(zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych
statutów w szkołach publicznych).
Nasze szkoły to miejsce, w którym Wasze dziecko
będzie się rozwijać w miłej i życzliwej atmosferze.
Jego osoba nie będzie anonimowa,
a napotkane trudności pomoże mu rozwiązać zespół specjalistów.
Tym co wyróżnia naszą placówkę jest wysokie
poczucie bezpieczeństwa i wychowanie w duchu katolickim
oparte na poszanowaniu godności
i kształtowaniu moralności każdego człowieka
.

Sesja (1)z.JPG (5.60 MB)

       
Wybierając nasze szkoły dla swojego dziecka zyskujecie:

 • bezpłatną edukację
 • darmowe podręczniki
 • bezpłatny dowóz dziecka do szkoły
 • możliwość zakwaterowania w internacie
 • zindywidualizowane zajęcia w małych grupach
 • wszechstronny rozwój dziecka (liczne koła zainteresowań)
 • opiekę specjalistów (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant)
 • zajęcia z doradcą zawodowym
 • praktyki zawodowe
 • możliwość dożywiania i pomocy materialnej
 • możliwość korzystania ze świetlicy (do godz.16) 
   

Atmosfery panującej w naszej szkole nie da się opisać, gdyż nie można słowami zastąpić uśmiechu dziecka.

Zatem zapraszam Państwa wraz z dziećmi do odwiedzenia naszej placówki w dogodnym terminie.

Wizyta stworzy Państwu możliwość konsultacji ze specjalistami, a dziecku pokaże inne, przyjazne oblicze szkoły.

Z wyrazami szacunku Dyrektor szkoły
Violetta Błasia