Informacja o naborze

REKRUTACJA DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO SPSK IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

DLA KANDYDATÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

        Od kandydatów do klas Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego SPSK im. św. Antoniego z Padwy  wymagane jest złożenie w sekretariacie Szkoły następującej dokumentacji:

 • Wniosek o przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego - do pobrania tutaj
 • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w normie intelektualnej z niepełnosprawnościami: słabo słyszący, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, z Autyzmem, z Zespołem Aspergera, wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Kartę zdrowia ucznia (do pobrania z poprzedniej szkoły).
 • 3 zdjęcia (opisane - imię i nazwisko, data urodzenia oraz miejsce).

N a u k a    w    s z k o l e     j e s t    B E Z P Ł A T N A.

 W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym SPSK im. św. Antoniego z Padwy prowadzone są klasy:

 1. humanistyczna (rozszerzony- język polski, historia,  wiedza o społeczeństwie)
 2. informatyczna (rozszerzona- informatyka, matematyka, j. angielski)
   
  W rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. św. Antoniego z Padwy nie obowiązują progi punktowe, o przyjęciu ucznia do Szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna i kolejność złożonych wniosków.
Rekrutacja do szkoły odbywa się elektronicznie (za pośrednictwem strony  www.slaskie.edu.com.pl/kandydat ) jak również przez sekretariat placówki:
adres: Częstochowa ul. Bohaterów Katynia 42
tel. 34- 370-79-55, 501 488 391

W przypadku wolnych miejsc uczniowie są przyjmowani w trakcie roku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Potrzebne dokumenty proszę o dostarczenie do sekretariatu w tekturowej teczce z odpowiednim opisem. Wzór opisu poniżej.

Wzór opisu teczki liceum do pobrania - plik pdf 

 Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoły - kliknij tutaj