Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 Maja

27 kwietnia nasi licealiści zamieniali dżinsy i bluzy na szlacheckie i królewskie szaty. Tak bowiem zostali ucharakteryzowani, by wcielić się w postaci Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Iganacego Potockiego czy też ostatniego króla Polski. W opozycji do Stronnictwa Patriotycznego stanęło Stronnictwo Hetmańskie. Młodzież doskonale odegrała sceny z Sejmu Czteroletniego przybliżając publiczności okoliczności przyjęcia Ustawy Zasadniczej. Na koniec sam Stanisław August Poniatowski odczytał główne postulaty Konstytucji z 1791r. Obecny na uroczystości p. Z. Zastawny – wiceprezes SPSK wyraził wdzięczność, za to że mógł być świadkiem tej wyjątkowej lekcji historii. Z kolei p. K. Chęsy-Zajic szczególnie ciepło zwróciła się do chórku, który swym śpiewem ubogacił akademię. Z całą pewnością przedstawienie ugruntowało w naszej pamięci wydarzenia sprzed ponad dwóch stuleci. Co jest niezmiernie istotne, gdyż jak wiadomo tylko znając przeszłość można świadomie budować teraźniejszość i z nadzieją patrzeć w przyszłość.