CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI, ŻOŁNIERZE WYKLĘCI!

CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI, ŻOŁNIERZE WYKLĘCI!

01 marca w Katolickiej Szkole Podstawowej i w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym odbył się apel upamiętniający Żołnierzy Wyklętych. Zaprezentowane wiersze, pokazy multimedialne oraz zaśpiewne pieśni przybliżyły społeczności szkolnej sylwetki Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie zdobyli wiele informacji, nie tylko o życiu tych odważnych osób, ale także o przeszkodach i warunkach w jakich przyszło im żyć oraz walczyć o wolną Polskę. „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest w naszej szkole obchodzony corocznie, jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych.