REKRUTACJA 2023/2024

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Dyrektor ogłasza nabór do  Branżowej Szkoły I Stopnia SPSK im. św. Antoniego z Padwy.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące naboru oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego.