REKRUTACJA 2024/2025

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Dyrektor ogłasza nabór do  Szkoły Podstawowej SPSK oraz do Odziału Przedszkolnego SPSK
im. św. Antoniego z Padwy.


Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące naboru oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego.