Targi Pracy

10 kwietnia odbyły się Targi Pracy organizowane przez Politechnikę Częstochowską. Staramy się z uczniami uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, by poznawać firmy i instytucje dostępne z miejscami pracy chronionej.