Co to jest przyroda…?

- To drzewa i kwiaty,
liście i woda.
Motyl nad łąką,
biała stokrotka.
- Przyroda jest wokół,
wszędzie ją spotkasz…
…Ptak rozśpiewany,
grające świerszcze ...
- Powiedzcie proszę,
co jeszcze, co jeszcze?

                    (D. Gellnerowa) 

 

    Na to pytanie w dniu 22 listopada 2022r. starali się nam odpowiedzieć uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Poetyckie spotkanie z przyrodą”, realizowanego w ramach Innowacji Pedagogicznej „Ziemia w naszych rękach”.

     O miano Mistrza Recytacji w dwóch kategoriach walczyli uczniowie Katolickiej Szkoły Przysposabiającej do Pracy SPSK im. św. Antoniego z Padwy oraz Katolickiej Szkoły Branżowej I stopnia SPSK im. św. Antoniego z Padwy:

-w pierwszej z nich w wybranych przez siebie wierszach 27 uczestników opowiedziało nam oczami poetów o pięknie otaczającej nas przyrody, jak również o sposobach chronienia jej przed zniszczeniem,

-w drugiej kategorii natomiast 6 ochotników zaprezentowało utwory poetyckie napisane samodzielnie, które oddały ich własne spojrzenie na przyrodę oraz jej ochronę. 

                Trudnego zadania oceny młodych talentów podjęło się Jury w składzie:

-przewodnicząca Jury - Dyrektor szkoły pani Violetta Błasiak,

-wicedyrektor Szkoły Branżowej I stopnia – pani Jolanta Wróblewska

-wicedyrektor Szkoły Przysposabiającej do Pracy – pani Marta Łącka-Wąs

-pani Elżbieta Kulik, kierownik Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego  w Częstochowie,

-pani Iwona Glińska, kierownik Informatorium Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego  w Częstochowie,

-ksiądz Rafał Ćwikliński.  

      Po wysłuchaniu niesamowitych deklamacji wierszy przez uczestników, Jury udało się  na obrady, a wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami zostali zaproszeni do udziału w zgadywankach, podczas których mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu przyrody. Każda poprawna odpowiedź nagrodzona została drobną słodkością w postaci cukierka.

      W końcu nadszedł dla wszystkich długo wyczekiwany moment, a mianowicie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla laureatów. 

       Przewodnicząca Jury – p. dyrektor Violetta Błasiak nie kryła słów zachwytu dla uczestników Konkursu. Interpretacja wierszy dostarczyła słuchaczom wielu wzruszeń. Każdy z członków Jury wypowiedział się na temat przeżyć, jakie towarzyszyły mu podczas prezentacji. Wybór zwycięzców był ogromnie  trudny, gdyż wszyscy pięknie wydeklamowali przygotowane utwory, podkreślając również ich wyraz artystyczny odpowiednim gestem scenicznym, a nawet strojem.

Ostatecznie lista laureatów kształtuje się następująco:

 KATEGORIA I – prezentacja utworu wybranego poety:

 I miejsce ex aequo:

-Eryk Pieńczykowski  - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

-Bernadetta Kołodziej – Szkoła Branżowa I stopnia

 II miejsce ex aequo:

-Sylwia Kozak – Szkoła Przysposabiająca do Pracy

-Kacper Kępa – Szkoła Branżowa I stopnia 

 III miejsce ex aequo:

-Kamil Marczak – Szkoła Przysposabiająca do Pracy

-Arkadiusz Sieroń – Szkoła Branżowa I stopnia

 KATEGORIA II – prezentacja własnego utworu:

 I miejsce ex aequo:

-Sebastian Szlawski – Szkoła Przysposabiająca do Pracy

-Wiktoria Ożóg – Szkoła Branżowa I stopnia

 II miejsce ex aequo:

-Aleksandra Lizoń – Szkoła Przysposabiająca do Pracy

-Wiktoria Żurek – Szkoła Branżowa I stopnia

 III miejsce ex aequo:

-Ewa Marchewka – Szkoła Przysposabiająca do Pracy

-Olga Jaworska – Szkoła Branżowa I stopnia

Wszyscy uczestniczy Konkursu uhonorowani zostali dyplomami oraz nagrodami książkowymi, które zakupione zostały w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w Konkursie – 

Organizatorzy.