Praktyki w Bibliotece Miejskiej

12 października był dniem naszych praktyk wspomaganych w Bibliotece Miejskiej, podczas których naszym zadaniem było likwidowanie katalogu przedmiotowego. To bardzo odpowiedzialne zadanie. Pracowaliśmy w ciszy, skupieniu i z dużym zaangażowaniem.

Pani Kierownik pokazała nam wypożyczalnię biblioteki i dowiedzieliśmy się, że patronem tego miejsca jest Władysław Biegański, lekarz i filozof.

Kolejne praktyki za dwa tygodnie. Nie możemy się już doczekać.