e Twinning - Zielono mi! Zdrowo mi!

Opis projektu realizowanego w ramach programu eTwinning 

Tytuł projektu: Zielono mi! Zdrowo mi!

      Projekt zakładał współpracę między 3 Placówkami  Szkolnictwa Specjalnego ( Kraków, Częstochowa, Gliwice) w zakresie wymiany pomysłów na: wykonanie zdrowej potrawy, przedstawienie propozycji aktywności fizycznej oraz zasadzenie i pielęgnację rośliny jadalnej. Projekt miał na celu zwrócenie uwagi na konieczność dbania o własne zdrowie. W trakcie projektu uczniowie mieli możliwość poznania nowych kolegów z innych szkół z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz wymianą doświadczeń przy realizacji poszczególnych działań.

Cele:

 1. Uczeń potrafi wykonać 3 zdrowe potrawy według przepisu.
 2. Uczeń wykonuje proste ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 3. Uczeń sadzi i pielęgnuje warzywa i/lub roślinę jadalną.

Etapy pracy:

 1. Prezentacja szkół, uczniów i nauczycieli - zapoznanie.
 2. Zaproponowanie działań sportowych/kulinarnych/ekologicznych przez szkoły partnerskie.
 3. Wykonanie i dokumentacja działań przez poszczególne szkoły.
 4. Prezentacja dokonań na przestrzeni TwinSpace.
 5. Podsumowanie wspólnych działań i prezentacja dokonań za stronie internetowych szkół.
 6. Ewaluacja programu poprzez wymianę doświadczeń. 

Spodziewane efekty:

1.      Twarde rezultaty: 

 • wspólny blog zawierający fotorelacje z przeprowadzonych w ramach projektu działań, w tym:

- przepisy na zdrową potrawę,
- potrawa wykonana wg przepisu partnerów,
- dokumentacja aktywności fizycznej wraz z opisem prawidłowego wykonania ćwiczeń, 
- fotorelacja z zasadzenia oraz pielęgnacji roślin/warzyw jadalnych

      2. Rezultaty miękkie:

 • wiedza na temat sadzenia/siania oraz pielęgnacji  roślin w okresie wzrostu
 • umiejętność współpracy, 
 • zdolność przetwarzania i gromadzenia informacji na temat zdrowego odżywiania, 
 • podniesienie kompetencji TIK

Ogólne informacje o programie 

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna  gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. 

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 700 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już 90 tysięcy różnorodnych projektów.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy
i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.