Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2023/2024

 KATOLICKIEJ SZKOŁY SPECJALNEJ

PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY SPSK W CZĘSTOCHOWIE

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 04 września 2023 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna. 23 grudnia-31 grudnia 2023 r.
3 Ferie zimowe. 29 stycznia- 11 lutego 2024 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna. 28 marca -2  kwietnia 2024 r.
5 Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych.

proponowane
2-3 listopada 2023

02 maja 2024

31 maja 2024

6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 21 czerwca 2024 r.
7 Ferie letnie 22 czerwca– 31 sierpnia 2024 r.