Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2022/2023

 KATOLICKIEJ SZKOŁY SPECJALNEJ

PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY SPSK W CZĘSTOCHOWIE

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 01 września 2022 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna. 23 grudnia-31 grudnia 2022 r.
3 Ferie zimowe. 16 – 29 stycznia 2023 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna. 6 -11  kwietnia 2023 r.
5 Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych.

14 października 2022 r.

31 października 2022 r.

02 maja 2023 r.

09 czerwca 2023 r.

6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 23 czerwca 2023 r.
7 Ferie letnie 24 czerwca  – 31 sierpnia 2023 r.