SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Dziękujemy za 1% !!!

PEŁNI WZRUSZENIA I WDZIĘCZNOŚCI Z GŁĘBI SERCA DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM TYM,

KTÓRZY ZDECYDOWALI SIĘ WSPOMÓC NASZĄ SPOŁECZNOŚĆ PRZEKAZUJĄC

1% ZE SWOJEGO PODATKU.

DZIĘKI CZEMU WSPÓLNIE Z WAMI – LUDŹMI DOBREJ WOLI O DUŻYCH SERCACH – MOŻEMY SPRAWIĆ,

ŻE RZECZYWISTOŚĆ OTACZAJĄCA NASZYCH UCZNIÓW STANIE SIĘ CHOĆ TROCHĘ LEPSZA.

POZYSKANE ŚRODKI PRZYCZYNIĄ SIĘ BOWIEM DO DOPOSAŻENIA NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY.

JEDNOCZEŚNIE, STOJĄC NA PROGU NOWEGO ROKU ŻYCZYMY NASZYM

DARCZYŃCOM BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO I OPIEKI NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

NA KAŻDY JEGO DZIEŃ.