SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Narodowy program rozwoju czytelnictwa – szkoła podstawowa

       Wyjątkowy prezent pod choinkę otrzymali uczniowie szkoły podstawowej. Dzięki podjętym w ubiegłym roku staraniom udało się pozyskać dotację w ramach NPRC. Za otrzymaną kwotę 3000 zł. ( z czego 20% stanowił wkład własny) doposażona została szkolna biblioteka. Po konsultacji z Rodzicami i Uczniami okazało się, że dotychczas najbardziej brakowało w niej lektur. Ale te problemy są już za nami! W ramach dofinansowania zakupiono 231 egzemplarzy, z czego 191 stanowią pozycje z kanonu lektur szkolnych. Uczniowie poczuli ulgę na tę wieść i ochoczo wypożyczyli lektury na czas ferii zimowych.

AKROL

Galeria