SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Narodowy program rozwoju czytelnictwa – dotacja na książki

    W Nowym Roku na uczniów liceum czekała wspaniała niespodzianka. Złożone zamówienie zostało zrealizowane. Emocje przy otwieraniu przesyłki z książkami były ogromne. Uczniowie z radością wypowiadali ulubione tytuły. Aktualnie ksiązki zostały już skatalogowane i wypożyczone młodzieży na czas ferii. Mamy nadzieję, że chęci do czytania nie zabraknie, wszak nie od dziś wiadomo, że „Kto czyta, nie błądzi”.

    Łącznie w ramach dotacji zamówiliśmy 150 tytułów ( niektóre wielokrotnie) i 180 egzemplarzy książek.

AKROL

Galeria