SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

BIBLIOTEKA SZKOLNA


      Z naszej biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkół Specjalnych SPSK.

W bibliotece:

 • prowadzone są lekcje biblioteczne związane z realizacją programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów
 • prowadzone są lekcje przedmiotowe, także z wykorzystaniem środków audiowizualnych
 • w ramach Ogólnopolskie Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” uczniowie uczestniczą w spotkaniach, podczas których nauczyciele, rodzice, pracownicy naszych szkół, zaproszeni goście czytają uczniom książki.


Tu w bibliotece uczniowie:

 • mogą rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze i umiejętności plastyczne
 • wypożyczyć książkę
 • skorzystać z Internetu, by wyszukać informacje
 • w ciszy poczytać
 • porozmawiać o książce, ciekawym artykule z czasopisma
 • odrobić lekcje
 • obejrzeć kronikę szkoły
 • skorzystać z materiałów dostępnych w celu poszerzenia swoich wiadomościi miło spędzić czas.


Galeria

 • Biblioteka szkolna