SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Świetlica

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY ul. Łukasińskiego 24 od 14.09.2020

 

 

poniedziałek 

wtorek

środa

czwartek

piątek

ŚWIETLICA PORANNA

7.00- 8.50 

7.00- 8.50  

7.00- 9.30

7.00-9.30 

 

7.00- 9.30

ŚWIETLICA POPOŁUDNIOWA

14.00-16.30 

12.30-15.00 

15.00-16.30 

12.20-15.00 

15.00-16.30 

14.00-15.30 

15.30- 16.30

12.20-16.30

ŚWIETLICA

    PLAN PRACY ŚWIETLICY ul. Łukasińskiego 24 od 14.09.2020     poniedziałek wtorek... więcej »