SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

SAMORZĄD SZKOLNY

 

  ZADANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

  • SAMORZĄD SZKOLNY JEST ORGANEM REPREZENTUJĄCYM CAŁA SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ. GŁÓWNYM I NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM SAMORZĄDU SZKOLNEGO JEST STWARZANIE ŻYCZLIWEGO KLIMATU, DZIEKI, KTÓREMU WSPÓLNOTA UCZNIÓW STAJE SIĘ GRUPĄ LUDZI SOBIE BLISKICH. SAMORZĄD SZKOLNY MA ZA ZADANIE POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ.

 

  • SAMORZĄD SZKOLNY Z RACJI SWOJEJ FUNKCJI STAJE SIĘ WZOREM DO ZACHOWANIA DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. UCZY MĄDREGO KORZYSTANIA Z PRAW I SUMIENNEGO WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW.

 

  • ZADANIEM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST PROMOWANIE SZKOŁY WŚRÓD RÓWIEŚNIKÓW ORAZ AKTYWNE UCZESTNICTWO W ORGANIZOWANYCH IMPREZACH SZKOLNYCH.

 

  • SAMORZĄD SZKOLNY OPIEKUJE SIĘ TABLICĄ INFORMACYJNĄ.