SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

      

KATOLICKA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W CZĘSTOCHOWIE

     Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Katolickiej Szkoły Przysposabiającej do Pracy SPSK.

Do szkoły przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego.

 Dla każdego ucznia naszej szkoły mamy indywidualnie dostosowany program nauczania by w jak największym zakresie umożliwić podopiecznym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu życia codziennego.

      Placówka nasza posiada pracownię kulinarną, krawiecką oraz wikliniarską, dzięki którym uczniowie w praktyczny sposób wykorzystują swoje umiejętności. 
      W pracowni kulinarnej uczniowie uczą się jak dbać o należyty porządek i organizację pracy w kuchni, a także jak przygotować i podawać potrawy. Aromatyczne zapachy roznoszą się po szkole niemal każdego dnia.
       Sala wikliniarska to prawdziwa pracownia artystyczna. Uczniowie tworzą wiele przedmiotów użytku codziennego, np. kosze, rolety, lampki czy parawany. Prócz plecionek wikliniarskich podopieczni komponują bukiety, lepią z gliny na kole gancarskim i wystawiają swoje prace na szkolnych korytarzach.
       Dla chętnych opanowania sztuki krawiectwa mamy dobrze przygotowaną pracownię krawiecką. Tam pod okiem specjalistki uczniowie próbują swoich sił w przyszywaniu, łataniu a nawet szyciu prostych elementów. 
       Dla nas – nauczycieli, najważniejszy jest uśmiech podopiecznego, wtedy wiemy, że dziecko dobrze czuje się w warunkach jakie dla niego przygotowaliśmy i czerpie satysfakcję z pracy jaką wykonuje.

Dodatkowo w ramach egzaminu akredytacyjnego przeprowadzanego w naszej placówce młodzież może potwierdzić kwalifikacje związane z kształconymi przez siebie umiejętnościami zawodowymi. Potwierdzeniem zdanego egzaminu akredytacyjnego jest Certyfikat KSAPL. Jest to dokument posiadający znak TÜC CER, uznawany przez pracodawców w całej Europie.

ZAPEWNIAMY UCZNIOM

 • bezpłatną naukę do 24 r.ż.,
 • przyjazne środowisko bez przemocy i agresji, opierające się na wartościach chrześcijańskich,
 • rodzinną atmosferę,
 • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia
 • promocję zdrowego stylu życia,
 • edukację w małych zespołach klasowych,
 • atrakcyjne formy zajęć dydaktycznych,
 • konsultacje oraz zajęcia  ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem,surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, rehabilitantem ruchowym, logopedą, doradcą zawodowym,
 • współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogicznymi,
 • indywidualizację procesu dydaktycznego zgodnie z potrzebami uczniów,
 • zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach: w pracowni multimedialnej, komputerowej, technologicznej, logopedycznej, krawieckiej,
 • wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną,
 • możliwość korzystania ze świetlicy,
 • możliwość korzystania z pobytu w ośrodkach szkolno – wychowawczych,
 • transport pomiędzy szkołą i ośrodkami.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Orzeczenie o kształceniu specjalnym.
 2. Kwestionariusz osobowy do Przysposabiającej do Pracy.
 3. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.
 4. Trzy fotografie.
 5. Numer ewidencyjny PESEL.