SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

KSAPL

Egzamin akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych - KSAPL z zastosowaniem ujednoliconej procedury APL 

Katolicka Branżowa Szkoła I Stopnia jest placówką posiadającą uprawnienia do przeprowadzania egzaminu KSAPL, w zawodach nauczanych w szkole,  którego certyfikat jest uznawany w całej Unii Europejskiej.
Akredytacja umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest zgodna z ujednoliconą procedurą we wszystkich placówkach zarówno w Polsce jak i innych krajach UE. Certyfikat, który uzyskują akredytowane osoby w sposób opisowy wyszczególnia potwierdzone umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Z możliwości akredytacji mogą skorzystać absolwenci szkół, absolwenci kursów i szkoleń oraz innych form doskonalących.

KSAPL to krajowa sieć szkół i placówek edukacyjnych akredytujących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Akredytacja umiejętności zawodowych w sieci KSAPL ma formę sprawdzianu umiejętności praktycznych kształconych w ramach zajęć lekcyjnych lub w czasie praktyk zawodowych. Koordynatorem działalności Krajowej Sieci Szkół KSAPL jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach.

Certyfikaty akredytujące umiejętności i kwalifikacje zawodowe

 

Akredytacja umiejętności zawodowych w sieci KSAPL ma formę sprawdzianu działań praktycznych wykonywanych na podbudowie wymaganej wiedzy teoretycznej.

Potwierdzeniem zdanego egzaminu akredytującego jest Certyfikat (wzór). Certyfikat kwalifikacji w sposób opisowy wyszczególnia potwierdzone rzeczywiste umiejętności zawodowe, a jego uzyskanie jest zgodne z ujednoliconą procedurą unijną PA N-FL/IL IN LLL, obowiązującą w Polsce i w krajach UE. 

Wykaz potwierdzonych umiejętności i kwalifikacji umieszczony jest na rewersie certyfikatu.

Na certyfikacie znajduje się również znak TÜV najbardziej rozpoznawany przez przedsiębiorców znak, gwarantujący rzetelność potwierdzonych kwalifikacji i umiejętności.
Certyfikaty kwalifikacyjne zwiększają szanse na pozyskanie atrakcyjnego zatrudnienia, przez co ich właściciele są bardziej konkurencyjni nie tylko na krajowych rynkach pracy, ale także mogą się ubiegać o zatrudnienie za granicą, zgodnie z zakresem potwierdzonych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Z możliwości akredytacji mogą skorzystać absolwenci szkół, absolwenci kursów, i szkoleń oraz innych form doskonalących.

Zasady akredytacji

Kandydat ubiegający się o certyfikat kwalifikacyjny powinien:

  1. złożyć wniosek o akredytowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych we właściwej (wybranej) szkole KSAPL (formularz wniosku należy pobrać w szkole),
  2. dokonać opłaty za przeprowadzenie akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych we właściwej szkole KSAPL,
  3. przystąpić do egzaminu akredytującego w wybranej szkole KSAPL,
  4. wykonać zadanie egzaminacyjne.