SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

ZAWÓD - PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Miejsce zatrudnienia: motele, hotele, pensjonaty.
Absolwent w zawodzie pomocnik obsługi hotelowej umie:

  • przygotowywać pokoje do przyjęcia gości,
  • sprawdzać stan wyposażenia pokojów noclegowych, dbać o mienie gości,
  • posługiwać się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem do utrzymywania czystości w hotelu,rozróżniać surowce gastronomiczne i zna warunki ich przechowywania,
  • posługiwać się podstawowym sprzętem kuchennym,
  • wykonywać prace w kuchni, na zapleczu i pralni hotelowej,
  • pielęgnować rośliny ozdobne i hotelowe tereny zieleni.

Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Miejsce zatrudnienia: motele, hotele, pensjonaty.
Absolwent w zawodzie pomocnik obsługi hotelowej umie:

- przygotowywać pokoje do przyjęcia gości

- sprawdzać stan wyposażenia pokojów noclegowych, dbać o mienie gości

- posługiwać się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem do utrzymywania czystości w hotelu

- rozróżniać surowce gastronomiczne i zna warunki ich przechowywania

- posługiwać się podstawowym sprzętem kuchennym

- wykonywać prace w kuchni, na zapleczu i pralni hotelowej

- pielęgnować rośliny ozdobne i hotelowe tereny zieleni

  Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Galeria