SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

ZAWÓD - KUCHARZ

KUCHARZ

Miejsce zatrudnienia: bary, restauracje, stołówki szkolne, szpitalne, przedszkolne, hotele.

Absolwent w zawodzie kucharz małej gastronomii umie:

  • sporządzać potrawy, napoje,
  • sporządzać surówki, sałatki, zakąski,
  • wykończać, porcjować, dekorować i estetyczne wydawać potrawy i napoje,
  • zestawiać potrawy i dodatki zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia człowieka
  • wypiekać ciasta,
  • obsługiwać maszyny i urządzenia kuchenne.

Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub - jeżeli jest pracownikiem młodocianym - może zdawać egzamin w Cechu Rzemiosł Różnych i uzyskać tytuł czeladnika.

 


KUCHARZ

Miejsce zatrudnienia: bary, restauracje, stołówki szkolne, szpitalne, przedszkolne, hotele.

Absolwent w zawodzie kucharz małej gastronomii umie:

- sporządzać potrawy, napoje,

- sporządzać surówki, sałatki, zakąski,

- wykończać, porcjować, dekorować i estetyczne wydawać potrawy i napoje,

- zestawiać potrawy i dodatki zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia człowieka

- wypiekać ciasta,

- obsługiwać maszyny i urządzenia kuchenne.

 Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Galeria