SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

ZAWÓD - MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

MONTER ZABUDOWY
I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
(malarz - tapeciarz, posadzkarz, monter płyt gipsowo-kartonowych)

Miejsce zatrudnienia: firmy budowlane, remontowe, własna działalność gospodarcza.

 Absolwent w zawodzie umie:

  • posługiwać się dokumentacją techniczną i instrukcjami,
  • rozpoznawać rodzaje powłok malarskich i ich zastosowanie,
  • rozróżniać materiały malarskie i pomocnicze,
  • malować różnymi rodzajami farb,
  • dobierać barwy, wzory tapet oraz kolorystykę we wnętrzach,
  • tapetować pomieszczenia odpowiednimi rodzajami tapet,
  • wykonywać posadzki z różnych materiałów oraz okładziny ścienne wewnętrzne i zewnętrzne,
  • wykonywać naprawy i renowacje podłóg i okładzin,
  • wykonywać obmiary,
  • kalkulować koszty wykonania robót.

Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub - jeżeli jest pracownikiem młodocianym - może zdawać egzamin w Cechu Rzemiosł Różnych i uzyskać tytuł.


MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Miejsce zatrudnienia: firmy budowlane, remontowe, własna działalność gospodarcza.

 Absolwent w zawodzie umie:

- posługiwać się dokumentacją techniczną i instrukcjami,

- rozpoznawać rodzaje powłok malarskich i ich zastosowanie,

- rozróżniać materiały malarskie i pomocnicze,

- malować różnymi rodzajami farb,

- dobierać barwy, wzory tapet oraz kolorystykę we wnętrzach,

- tapetować pomieszczenia odpowiednimi rodzajami tapet,

- wykonywać posadzki z różnych materiałów oraz okładziny ścienne wewnętrzne i zewnętrzne,

- wykonywać naprawy i renowacje podłóg i okładzin,

- wykonywać obmiary,

- kalkulować koszty wykonania robót.

Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub - jeżeli jest pracownikiem młodocianym - może zdawać egzamin w Cechu Rzemiosł Różnych i uzyskać tytuł Informacje.

Galeria