SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

ZAWÓD - OGRODNIK

OGRODNIK

Zawód ogrodnika jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, uprawiać warzywa, a także hodować kwiaty oraz zakładać sady. Kończąc Szkołę Zawodową zdobędziesz podstawowe kwalifikacje w zakresie:

  • uprawy warzyw gruntowych i pod osłonami,
  • uprawy roślin doniczkowych, rabatowych i balkonowych,
  • prowadzenia sadów i jagodników.

Absolwenci szkoły w zawodzie ogrodnik mogą podejmować pracę w:

  • profesjonalnych gospodarstwach ogrodniczych, sadowniczych i rolniczych,
  • kwiaciarniach,
  • centrach ogrodniczych,
  • ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni.

Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria