SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Projekt Edukacyjny - „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”

     W bieżącym roku szkolnym uczniowie kl. VIII szkoły podstawowej i kl. I  liceum ogólnokształcącego  przystąpili do realizacji projektu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. 

   Program wprowadzony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje dziewięć comiesięcznych projekcji kinowych dla uczniów, realizowanych w ramach cyklu tematycznego „Świat wartości”. Co istotne przedsięwzięcie łączy  edukację filmową z podstawą programową.  Każdy seans poprzedzony jest prezentację multimedialną oraz prelekcją.

    Aktualnie mamy za sobą już cztery projekcje i trzeba przyznać, że każda z nich była wyjątkowa. Zarówno ze względu na różnorodność  form przekazu: od kina niemego, animacji czy paradokumentu po film fabularny, jak i nade wszystko, przez wzgląd na poruszaną tematykę. Filmy projektowane w ramach pokazu dotykają bowiem bardzo ważnych problemów społecznych, takich jak  chociażby: konsumpcjonizm, odrzucenie czy przemijanie. Każdy z seansów stanowi również postawę do późniejszej dyskusji z nauczycielem czy grupą rówieśniczą.

     W ten sposób autorzy programu realizują cel, jakim jest wychowanie z filmem i wychowanie do filmu poprzez kształtowanie wielu kompetencji młodych ludzi, od poznawczych i emocjonalnych po społeczne i interpersonalne. Celem inicjatywy jest kształtowanie wśród młodych ludzi wrażliwości, empatii  i mądrości a także skłanianie  do refleksji o drugim człowieku i otaczającym świecie.

AKROL

Galeria