SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Konkurs na Bożonarodzeniowy wyrób cukierniczy

   Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w grudniu odbył się Konkurs na Bożonarodzeniowy Wyrób Cukierniczy. Wydarzenie skupiające młodych adeptów kunsztu cukierniczego, zainicjowane trzynaście lat temu przez p. wicedyrektor Jolantę Wróblewską z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

   Od samego początku prace uczestników ocenia jury składające się z prawdziwych znawców i pasjonatów tematu. Tegoroczna komisja obradowała pod kierunkiem p. Z. Bartelaka – właściciela firmy „Consoni”. Swoje prace nadesłali uczniowie z siedmiu placówek kształcenia zawodowego z Częstochowy i okolic. Jury wyłoniło zwycięzców a kategorii: szopka, figura oraz piernik. 

AKROL

Galeria