SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Najlepszy w świecie humoru!

Rafał Szczepański, uczeń IIIb Szkoły Przysposabiającej do Pracy,  po raz kolejny udowodnił, że jest pierwszorzędnym krasomówcą. Tym razem pokazał swoje niemałe umiejętności deklamacyjne podczas II Festiwalu Literatury Pięknej w Częstochowie i... zdobył I miejsce!

Wiodącym tematem festiwalu był „Świat humoru”. Rafał zaprezentował wiersz Andrzeja Bursy „Z zabaw i gier dziecięcych”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie. Gościnnych progów użyczył Regionalny Ośrodek Kultury przy ul. Ogińskiego.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

WZ