SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

II POWIATOWY KONKURS WIEDZY PATRIOTYCZNEJ „Poznaję Polskę”

27 listopada 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy Patriotycznej "Poznaj Polskę" zorganizowanym przez SOSW nr 1  w Częstochowie, przy ul. Legionów.

Konkurs skierowany był do młodzieży uczęszczajacej do klasy 7 i 8 szkoly podstawowej. Naszą szkołe godnie reprezentowali:

Oliwia Walotek, Dominik Poniatowski i Piotr Miarka.

Pomimo wielu trudnych i wymagających zadań, nasi uczniowie  zajęli zaszczytne I miejsce.

Życzymy naszym laureatom dalszych sukcesów. Gratulujemy.

Galeria

  • Konkurs
  • Konkurs
  • Konkurs
  • Konkurs
  • Konkurs