SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Konkurs Poezji Patriotycznej- Nigdy Więcej Wojny

1 września 1939 roku dzieci zakończyły wakacje, gotowe by powrócić do szkoły z radością oglądały zakupione przez rodziców nowe tornistry i podręczniki.

Ten dzień potoczył się jednak zupełnie inaczej…

1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Pierwsze bomby spadły na Wileuń - zaledwie 60 km stąd, niemalże w tym samym czasie niemiecki pancernik  Schleswig-Holstein ostrzelał  Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte.

1 września 1939 roku nikt jeszcze nie przypuszczał, że wojna potrwa tak długo i pochłonie miliony ofiar.

Wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat są wciąż żywą raną na obliczu Naszej Ojczyzny, blizną którą powinniśmy łagodzić swoim życiem i świadectwem. Jako potomkowie, Tych Którzy Walczyli za Naszą Wolność jesteśmy zobowiązani do pielęgnowania pamięci i krzewienia postaw patriotycznych,  albowiem jak powiedział J. Piłsudski: „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem –

- staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.

Mając świadomość znaczenia tych słów wyszliśmy z inicjatywą zorganizowania II Międzyszkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej pod hasłem „Nigdy więcej wojny”, którego finał odbył się 14 listopada.

Poprzez udział w konkursie swej miłości do ojczyzny i poezji dowiodło dwudziestu sześciu uczniów uczęszczających do lokalnych szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych. W sposób szczególny recytacji przysłuchiwało się jury, w którym zasiadły: p. Annę Gamalczyk z Kuratorium Oświaty, p. Bożenę Harasimowicz i p. Agnieszka Grudzińska pełniące funkcję  – nauczycieli-konsultantów w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Dużym zaszczytem była dla nas obecność przedstawiciela biura poselskiego pani Jadwigi Wiśniewskiej.

Jury przyznało nagrody, a wśród laureatów najbardziej prestiżowych miejsc nie zabrakło również przedstawicieli naszych placówek. Uczennica kl.Va – Kinga Góras zajęła II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Wśród młodzieży reprezentującej szkoły ponadpodstawowe  bezkonkurencyjna była uczennica kl.I szkoły branżowej – Zuzanna Zdrach i uczeń kl. IIIb PdP- Rafał Szczepański.

Spotkanie uprzyjemniły występy grupy teatralnej i zespołu działającego w naszych szkołach oraz rozmowy przy wspólnym stole, pięknie przygotowanym przez uczniów szkoły branżowej.

AKROL

Galeria