SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Dnia 13 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Akademia  przypomniała najważniejsze wydarzenia historyczne, ale także wzbudziła w uczestnikach refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę  11 listopada 1918 roku. Zobrazowana została sytuacja polityczna kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk został położony  na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Uczniowie naszej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny, który pozwolił  zrozumieć rozterki i uczucia walczących  o niepodległość. Akademia przebiegła w podniosłej atmosferze. Mamy nadzieję, że każdy z uczestników świadomie i godnie uczcił Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystość uświetniły swą obecnością Pani Prezes SPSK Maria Chodkiewicz, Pani Dyrektor naszych Szkół Violetta Błasiak, Panie Wicedyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Podsumowaniem uroczystej akademii było wystąpienie Pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Pani Dyrektor, które podziękowały młodzieży za przedstawienie tak pięknej lekcji historii i patriotyzmu, w której mieliśmy okazję uczestniczyć.

Galeria

  • Akademia z okazji Święta Niepodległości
  • Akademia z okazji Święta Niepodległości
  • Akademia z okazji Święta Niepodległości
  • Akademia z okazji Święta Niepodległości
  • Akademia z okazji Święta Niepodległości
  • Akademia z okazji Święta Niepodległości
  • Akademia z okazji Święta Niepodległości
  • Akademia z okazji Święta Niepodległości
  • Akademia z okazji Święta Niepodległości
  • Akademia z okazji Święta Niepodległości