SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Szkoła pamięta

Wśród 10 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych również nasz szkoła wzięła udział    dnia 25 października 2019r. w akcji "Szkoła pamięta", której głównym celem była pamięć o ważnych postaciach i wydarzeniach naszej historii.

W roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uwrażliwiliśmy naszych uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani  z historią naszego regionu i społeczności. Z tej okazji została zorganizowana wycieczka patriotyczna do Mokrej gdzie zapalone zostały znicze pod pomnikiem Bohaterskich Obrońców Ojczyzny oraz wykonana i zaprezentowana w dniu 25.10.2019r., w naszej szkole prezentacja patriotyczna dotycząca Bohaterów naszego regionu. Przez zaangażowanie naszej placówki dołączyliśmy do społeczności szkół pielęgnujących pamięć o naszej historii. 

Galeria