SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Cała Polska czyta dzieciom - O Kocie ...

Od blisko roku możemy się cieszyć bogatym księgozbiorem bibliotecznym. Pozycje, jakie zakupiliśmy w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zachęciły uczniów do  wstąpienia w czytelnicze szeregi. Wśród odwiedzających bibliotekę są i tacy, którzy zasługują na zaszczytne miano stałych bywalców.

Szczególnie cieszy  fakt, że do sięgnięcia po książkę zachęcają nie tylko nauczyciele  ale również i uczniowie. Taki właśnie charakter miało spotkanie zorganizowane 25 października z inicjatywy kl. VIII B. Uczniowie systematycznie czytają książki, omawiają je na zajęciach i  zainspirowani nimi wykonują  prace plastyczne. Przygody kota – Cukierka opisane przez  Waldemara Cichonia spodobały im się na tyle, że postanowili o nich opowiedzieć rówieśnikom. Na kanwie książki wykonali również gazetkę ścienną promującą czytelnictwo. Podczas spotkania uczniowie- M. Radecki i M.Woldański wskazali również kolegom i koleżankom na pożyteczne aspekty obcowania z literaturą.

Jak mówi powiedzenie: „Słowa uczą a przykłady pociągają”, tak było i tym razem, gdyż po zakończeniu spotkania  z bibliotecznych półek zniknęły wszystkie egzemplarze książki wypożyczone przez nowych czytelników.

AKROL

Galeria