SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Wizyta w Miejskim Domu Kultury

 

     „Wywrócona bajka o Kapturku” to spektakl w którym uczestniczyli w minionym tygodniu uczniowie Szkoły Podstawowej. Spektakl dotyczył ekologii, potrzeby dbania o środowisko naturalne oraz korzyści jakie płyną z selektywnej zbiórki odpadów. Organizatorem spektaklu było Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Sobuczynie.
    Po przedstawieniu organizatorzy zorganizowali konkurs na temat segregacji śmieci. Nas reprezentowała Oliwia Kotala z klasy 6a, która zdobyła 2 miejsce. Gratulujemy.
     Uczniowie naszej Szkoły uczestniczący w spektaklu zasługują na dużą pochwałę za godne reprezentowanie szkoły oraz wzorowe zachowanie podczas spektaklu.

MKD

 

Galeria