SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Nasz wspaniały czas w Sokolich Górach

    Można powiedzieć, bez przesady, że dla takich chwil warto żyć. Napawać oczy pięknem, które zachwyca bez reszty i pozostaje w sercu na zawsze. Nie szukaliśmy tego szczęścia daleko: kilkanaście kilometrów od Częstochowy w Rezerwacie Przyrody Sokole Góry. Naturalnie trzeba było włożyć w to trochę wysiłku, ale nikt tego nie żałował, a wręcz przeciwnie... My, uczniowie szkoły Przysposabiającej do pracy, zdobyliśmy Sokolą Górę!

    Tak się złożyło, że wyruszyliśmy w Sokole Góry 16 października i chyba na początku nie wszyscy sobie uświadomiliśmy, że jest to przecież 41. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a przecież On tak kochał góry. Co prawda Sokola Góra, to tylko wzgórze, ale jednak. Na pewno Święty Jan Paweł II był z nas tego dnia dumny!

    Pani Justyna, przewodniczka, bardzo wzbogaciła naszą wiedzę o tej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ile z tego zostało w głowach, nie ma większego znaczenia. Liczy się trud, wspólnie spędzony czas  i to, co nas w konsekwencji niewymownie urzekło.

WZ

Galeria