SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Jesienne porządki

    W piękny październikowy dzień (17.10.2019r.) uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy pełni zapału i dobrego humoru włączyli się w akcję Sprzątania Świata. Uzbrojeni w worki na śmieci, grabie i łopaty pod opieką nauczycieli posprzątali teren wokół parafii św. Stanisława B.M. na Błesznie. Dobrą radą i siłą fizyczną służyli także nasi praktykanci ze Szkoły Branżowej.

    Po ciężkiej pracy czas na ucztę. Święto Pieczonego Ziemniaka to doskonała okazja do ucztowania i wspólnego śpiewu przy ognisku. Cieszymy się, że humory dopisywały Wam do samego końca zabawy. Wszystkim uczniom i opiekunom serdecznie dziękujemy za przeprowadzone porządki i przygotowanie terenu do zimy.

MKD

Galeria