SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Wyjście na targi edukacyjne Zawodowiec 2019

     14 marca 2019 r. uczniowie klasy szóstej, siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz klasy trzeciej gimnazjum mieli okazję zapoznać się ze szczegółowymi ofertami edukacyjnymi częstochowskich szkół technicznych i branżowych. Prezentacja w ramach targów ,,Zawodowiec 2019'' odbyła się w Hali Sportowej przy ulicy Żużlowej w Częstochowie. Uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się, że wykwalifikowany specjalista może liczy na dobrą pracę i wynagrodzenie. Podczas targów nie zabrakło atrakcji w postaci pokazu mody, musztry, sztuk walki oraz możliwości skosztowania pysznych dań wykonanych przez młodzież  z ,,gastronomika''.

EMACH

Galeria