SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Akademia z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

    Dnia 01.03.2019r. w Katolickich Szkołach Specjalnych odbyła się akademia upamiętniająca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto tych, którzy po 1944r., nie zgodzili  się by Polska rządziła komunistyczna władza , nie złożyli broni. Za tą postawę wielu zapłaciło najwyższa cenę  - cenę życia. Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Pokolenia Polaków rozumieją, że w godzinie próby – „Zachowali się jak trzeba”.

    Zaprezentowaną przez młodzież inscenizację, która przybliżyła społeczności szkolnej losy wybranych Żołnierzy Wyklętych, obejrzeli zaproszeni goście: Pani Prezes SPSK Maria Chodkiewicz, Pan Wiceprezes Zbigniew Zastawny, Pani Dyrektor Katolickich Szkół Specjalnych Violetta Błasiak, Pani Wicedyrektor Marta Łącka-Wąs, Pani Wicedyrektor Jolanta Wróblewska, Pracownicy SPSK, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie. Wspaniale zrekonstruowane sceny z przeszłości, przepięknie wyrecytowane wiersze i muzyczna oprawa, przedstawiły trudną historię tamtych wydarzeń.

M.M.

Galeria

  • Akademia z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
  • Akademia z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
  • Akademia z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
  • Akademia z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
  • Akademia z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
  • Akademia z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
  • Akademia z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
  • Akademia z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
  • Akademia z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych