SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Spotkanie z przedstawicielem schroniska

     W dniu 30 stycznia w naszej szkole miało miejsce spotkanie z przedstawicielem Schroniska  dla  Bezdomnych  Zwierząt znajdującego się przy ul. Gilowej. Gość, Pani Małgorzata Tomżyńska przybliżyła uczniom istotę działania schroniska oraz udzieliła wiele cennych informacji na temat odpowiedzialnej opieki nad swoimi pupilami. Przekazane zostały również dary, które zebrano podczas zbiórki w szkole. Spotkanie odbyło się na trzech godzinach lekcyjnych. Uczestnicy, czyli szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy oraz szkoła branżowa, z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji i zadawali wiele pytań. Uczniowie zostali obdarowani skromnymi upominkami w dowód wdzięczności za okazaną pomoc. Serdecznie dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za wsparcie i udział w zbiórce.

MN

Galeria