SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Patriotyczne Jasełka

Przedświąteczne zabieganie, pogoń tak naprawdę nie wiadomo, za czym i w głębi serca pragnienie by zatrzymać się, choć na chwilę, by doświadczyć magii świąt nie tylko podziwiając kolorowe iluminacje, ale poczuć ją w swoim sercu.

Dla społeczności naszych szkół taką okazję stanowiło spotkanie wigilijne i jasełka, w tym roku inne niż zwykle, bo patriotyczne.

Na tle betlejemskiej stajenki, pokazana bolesna i piękna, historia Polski. Powstańcy listopadowi, styczniowi, piłsudczycy, żołnierze walczący o wolność kraju, więźniowie obozów koncentracyjnych, robotnicy z Radomia i Gdańska… oni także przeżywali kiedyś Boże Narodzenie. Jednak jakże to były smutne kolędy…

Na licznych zakrętach historii wiara zawsze była w sercach walczących w myśl hasła: „Bóg, Honor i Ojczyzna”, to dzięki gorliwości naszych przodków Polska była krajem wiernym Bogu „od żłóbka aż do krzyża”.

Dzięki życzliwości p. Krzysztofa Witkowskiego mogliśmy się spotkać w Muzeum Monet i Medali św. Jana Pawła II, gdzie w sposób szczególny czuliśmy bliskość naszego Wielkiego Rodaka, którego postawa i słowa miały istotne znaczenie w walce o naszą tożsamość narodową.

Profesjonalizm młodych aktorów zachwycił publiczność. Słów uznania padły z ust ks. Arcybiskupa Wacława Depo, p. prezes SPSK Marii Chodkiewicz oraz dyrektora szkoły p. Violetty Błasiak.

W dalszej części spotkania, po odczytaniu Ewangelii podzieliliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do wspólnego stołu. Radość płynącą z nadchodzących świąt wyraziliśmy również podczas wspólnego kolędowania.

 AKROL

Relację z wydarzenia można zobaczyć również w:

http://czestochowa.niedziela.pl/artykul/39802/Czestochowa-spotkanie-wigilijne

http://fiat.fm/info/patriotyczne-jaselka/

 

Galeria