SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Egzamin Ksapl

W dniach 8-9 czerwca w naszych szkołach odbył się egzamin KSAPL. Nasi uczniowie mieli  możliwość potwierdzić kwalifikacje związane   z kształconymi przez siebie umiejętnościami zawodowymi. Zadania egzaminacyjne obejmowały czynności porządkowe w jednostce mieszkalnej oraz przesadzanie roślin. Oceny umiejętności dokonała komisja egzaminacyjna wraz z przedstawicielem Górnośląskiego Centrum Edukacyjne w Gliwicach – Panem Pawłem Sygitem. Potwierdzeniem zdanego egzaminu akredytacyjnego jest Certyfikat, który uczniowie otrzymają już niedługo. Jest to dokument posiadający znak TÜC CER, uznawany przez pracodawców w całej Europie.

AKRA

Galeria