SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Wycieczka do Góry św. Anny

We wtorek,  1 czerwca uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia, Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej, udali się na  wycieczkę do Góry św. Anny.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od  przejścia pod Pomnik Czynu Powstańczego, gdzie zapaliliśmy znicz i uczciliśmy minutą ciszy poległych w Powstaniach Śląskich. Następnie zwiedziliśmy Kamienny Amfiteatr oraz Kamieniołom geologiczny ścieżki edukacyjnej.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie Sanktuarium św. Anny. Przewodnik przedstawił nam  historię Sanktuarium i Kalwarii. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Następnie mieliśmy czas na zakup pamiątek.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, gdzie przewodnik w ciekawy sposób przedstawił znajdujące się w nim zbiory.

Zwieńczeniem wycieczki było ognisko podczas, którego uczestnicy wycieczki upiekli i skonsumowali pyszne kiełbaski. Do Częstochowy wróciliśmy wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni, iż tak wiele mogliśmy zobaczyć w ciągu jednego dnia. 

Galeria

  • Wycieczka do Góry św. Anny
  • Wycieczka do Góry św. Anny
  • Wycieczka do Góry św. Anny
  • Wycieczka do Góry św. Anny
  • Wycieczka do Góry św. Anny
  • Wycieczka do Góry św. Anny
  • Wycieczka do Góry św. Anny
  • Wycieczka do Góry św. Anny
  • Wycieczka do Góry św. Anny
  • Wycieczka do Góry św. Anny