SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Życzenia wielkanocne

„ Chrystus wywyższany na krzyżu pokonał śmierć!

Odsunął kamień naszej grzeszności

I prześwietlił ją blaskiem swojego Zmartwychwstania”

Szanowni Drodzy Rodzice, Opiekunowie Prawni

Szanowni Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły

 

             Dał nam Pan Bóg dar zdrowia i życia, aby przeżywać i radować się w tym kolejnym nowym czasie naszego życia, w którym Jezus Chrystus, przez swoją Mękę, Śmierć 
i Zmartwychwstanie , wyjednuje nam niebo i życie wieczne, jeśli uwierzymy….

               Niech Jezus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana napełni Państwa serca pokojem, miłością i niegasnącą radością.

Niech odnowi Waszą wiarę w moc żyjącego Boga, działającego tu i teraz.

Niech obmyje wasze rodziny, miejsca pracy z niezgody i braku przebaczenia, jednocząc                    w braterstwie i wzajemnej trosce.

             Pozwólmy się Mu przeprowadzić przez nasze życie, naszą codzienność, z tym wszystkim czego doświadczamy, przez to, co w nas słabe, co boli, budzi lęk, co odbiera nadzieję, co nas zamyka…

Grób Jezusa jest pusty !  On swoja miłością pokonał wszystko!

Niech i w Nas odnowi nowe życie, nadzieję, radość i pokój.

 

Chrystus Zmartwychwstał !   Prawdziwie Zmartwychwstał!

 

 

                                                                                            Z serdecznymi życzeniami

                                                                                      Dyrektor Szkoły – Violetta Błasiak