SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Spartakiada Zawodowa - Szkoła Branżowa

Uczniowie naszej Szkoły Branżowej biorą udział w "Ogólnopolskiej Spartakiadzie Zawodowej" organizowanej przez Branżową Szkołę I Stopnia w Chrzanowie. Do udziału przystąpili uczniowie uczący się w zawodach monter i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Pierwszy etap obejmował rozwiązanie testu wiedzy z przedmiotów zawodowych.

Do drugiego etapu zakwalifikowały się dwa zespoły:

Kornelia Gierlotka i Sebastian Styrylski oraz Andżelika Małecka i Dawid Sznober. Zadaniem konkursowym było wykonanie "Kreatywnych dekoracji wnętrz. "

Nasi dzielni zawodnicy z zapałem podjęli się tej konkurencji i wykonali zamieszone poniżej prace.

AKRAW

Galeria