SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

WAŻNY KOMUNIKAT!

WAŻNY KOMUNIKAT!

Drodzy Rodzice

Informujemy, iż od 29 marca 2021 r. do 09 kwietnia 2021 r. w naszych szkołach będzie obowiązywała następująca organizacja pracy:

  1. SZKOŁA PODSTAWOWA: oddział przedszkolny i klasy 1-3- edukacja w trybie stacjonarnym, klasy 4-8- edukacja zdalna

 

  1. SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Katolicka Szkoła Branżowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Liceum Ogólnokształcące- edukacja zdalna

Dyrektor Szkoły

Violetta Błasiak