SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

REKRUTACJA 2021/2022

REKRUTACJA 2021/2022

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Dyrektor Szkół Specjalnych im. św. Antoniego z Padwy ogłasza nabór do Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym oraz do szkół ponadpodstawowych:

- Liceum Ogólnokształcącego

- Szkoły Branżowej I Stopnia

- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące naboru w poszczególnych placówkach  oraz

harmonogramy postępowania rekrutacyjnego.

Wszelkich informacji udzielamy również pod numerem telefonu 34 361 56 96

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – informacje o naborze


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - informacje o naborze

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA -  harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2021/2022


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE- informacje o naborze

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -  harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2021/2022


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY - informacje o naborze

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -  harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2021/2022