SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

OGŁOSZENIE - SZKOŁA BRANŻOWA

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, w tym roku szkolnym nie będzie oficjalnego zakończenia roku szkolnego.

Uczniowie klas trzecich zgłaszają się pojedynczo do swoich wychowawców po odbiór świadectw w piątek 26 czerwca 2020r. w godzinach od 8.00 do 9.30, do swoich sal lekcyjnych w budynku szkoły ul. Łukasińskiego 24, zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny (obowiązkowa maseczka, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, unikanie skupisk ludzi).

Uczniowie pozostałych klas odbierają swoje świadectwa we wrześniu. Istnieje możliwość osobistego odebrania świadectwa po 26 czerwca w sekretariacie szkoły.

Z wdzięcznością Panu Bogu za bieżący rok szkolny, uczestniczymy duchowo w eucharystii, która będzie transmitowana z sanktuarium św. Józefa w Częstochowie w czwartek 25 czerwca o godz.16.00. Link do strony transmisji zostanie wkrótce podany.

 

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA ODBYWAJĄCY SIĘ W SZKOLE EGZAMIN ZAWODOWY,

W DNIU 23 CZERWCA NIE MA ZAJĘĆ NA PLATFORMIE TEAMS

Na stronie zostały umieszczone materiały nauczania za poniedziałek 22.06,

środę 24.06 i czwartek 25.06

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami. W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z wychowacą bądź nauczycielami przedmiotu. 

Sprawdź czy wykonałeś/ wykonałaś wszystkie zadania. 

Jeśli w poleceniu lub karcie pracy nauczyciel nie podał adresu e-mail, prace należy odsyłać na adres: edukacja_branzowa@wp.pl

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JĘZYK POLSKI - E. Machnik

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEMATYKA – A. Kupczyk, klasa I, II, III

klasa 1

klasa 2 i 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIZYKA  A. Kupczyk

załącznik 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIOLOGIA - R. Janus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEMIA - P. Jurek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEOGRAFIA – R. Janus

klasa 1a

klasa 1b,c,d

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIA - M. Mierczak

klasa 1 p. Lipińska

klasa 1 p. Gałus, p. Krawczyk

klasa 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WOS – M. Mierczak

  klasa 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – M. Mierczak

klasa 1 p. Lipińska

klasa 1 p. Gałus i p. Krawczyk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JĘZYK ANGIELSKI – K. Krauze-Nowak

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCHOWANIE FIZYCZNE – O. Lipińska, K. Gałus

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – W. Nems

klasa 1

klasa 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELIGIA – p.S. Janik, s. Mendoza

p. S.Janik

załącznik 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATYKA, p. Jaros 

klasa 1a

klasa 1b,c,d

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, p. Rapczyńska

załącznik 1

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TESTY EGZAMINACYJNE ONLINE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZYWANIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M. Gałus (CUKIERNIK)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Jeziak (KUCHARZ, POMOC W GASTRONOMII)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Krauze (MONTER)

Wszystkie materiały nauczania z przedmiotów zawodowych znajdują się na platformie Office.com

Uczniowie logują się na swoje konta i odsyłają prace na adres adam.krauze@antoni.spsk.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W. Nems (OGRODNIK)

załącznik 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Krawczyk, J. Wróblewska (PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ)

otoczenie klasa 2,3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Gosek (POMOC KRAWCA)

załącznik 1

PRZEDMIOTY REWALIDACYJNE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAJĘCIA  OLIGOFRENOPEDAGOGIEM, p. Jurek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAJĘCIA Z TYFLOPEDAGOGIEM, SURDOPEDAGOGIEM - A. Krawczyk

załącznik 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE  - O. Lipińska

załącznik 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOGOPEDIA -  E. Kurzelewska

Adrian O, Mateusz O

Dominik Z, Mariusz T

Dawid S, Krystian K

Dagmara G, Rafał S

Ewelina P, Sebastian M

Jakub M, Krzysztof Sz

Anna P, Gabriela M

Maciej B

Artur K, Adam Z

Kamil Sz, Dawid S

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIZJOTERAPIA -  P. Szewczyk

Kuba M

Martyna N

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

załącznik 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

załącznik 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REWALIDACJE RUCHOWE - K.GAŁUS

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUZYKOTERAPIA - M.MAKLES

załącznik 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REWALIDACJE-M.DEMBCZYK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIETLICA - E.SZYMANEK