SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Organizacja pracy w szkole PDP od 18 maja 2020:
 

- procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole,

- kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty,

- organizacja rewalidacji indywidualnych w szkole,

-harmonogram konsultacji indywidualnych dla uczniów,

- rekomendacje dla ucznia.


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE:

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Przysposabiającej do Pracy - pobierz
Zgoda rodziców/opiekunów na udział w rewalidacji - pobierz 
Oświadczenie dla rodziców/ opiekunów- konsultacje indywidualne - pobierz


KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY:

Od 18 maja br.:

 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
 • możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej.

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Do 7 czerwca br.:

 • Ponadto decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone do 07 czerwca 2020 r. W okresie tym nauczanie realizowane będzie nadal w miejscu zamieszkania ucznia z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

    Od 18 maja br. Minister Edukacji Narodowej wprowadził możliwość prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych i będą odbywały się za zgodą rodziców. W związku z tym zobowiązujemy rodziców do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w okresie pandemii na terenie Katolickich Szkół Specjalnych  SPSK im. św. Antoniego z Padwy oraz o podpisanie oświadczenia i dostarczenie go najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.


ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW

Od dnia 01 czerwca 2020r. dla uczniów zostaną zorganizowane konsultacje  w szkole, 

po uprzednim zgłoszeniu woli odbycia konsultacji, do wychowawcy klasy.

 Grafik konsultacji dla uczniów szkoły Pdp 

lp

Godz. lekcyjna 

Poniedziałek  

Piątek  

1


8.00- 8.45


Zdanowicz W. ( sala 310)
zakres:
- Funkcjonowanie osobiste i społeczne
- Przysposobienie do pracy,

2


8.55- 9.40

Szymanek E. (sala 316)
zakres:
- Przysposobienie do pracy


3


9.50- 10.35

 

Łącka- Wąs M. ( sala 316)
zakres:
- Funkcjonowanie osobiste i społeczne

4


10.45- 11.30

 

Polańska B. ( sala 314)
zakres:
- Funkcjonowanie osobiste i społeczne
- Przysposobienie do pracy,

5


11.40- 12.25


 

6


12.35- 13.20

s. Mendonsa (sala 319)
zakres:
- Religia

Makles M. (sala 310)
zakres:
- Zajęcia kształtujące kreatywność

7
13.30-14.15


Gałus K. (sala 325)
zakres:
- Wychowanie fizyczne
- Zajęcia kształtujące kreatywność

Czechowska A. (sala 325) 
zakres:
- Wychowanie fizyczneREKOMEDACJE DLA UCZNIA:

Drogi Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.