SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Katolicka Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkoła kształci młodzież w następujących zakresach:

- prowadzenia gospodarstwa (pomoc domowa, pomoc ogrodnika, pomoc kuchenna, sprzątaczka domowa, rękodzielnik)

- wykonywanie prac w obiektach użytecznych (pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne, szatniarz, pomoc sprzedawcy, pakowacz, sortowacz).

Proces rekrutacji do Katolickiej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy na rok szkolny 2020/2021 będzie dokonywany drogą tradycyjną, poprzez złożenie dokumentów w formie papierowej.

O przyjęciu do Katolickiej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy decyduje Dyrektor Szkoły. 


Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:

tel. 34- 361 56 96, 512 328 870

adres: Częstochowa ul. Łukasińskiego 24.


Wymagane dokumenty:

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
  2. Kwestionariusz osobowy do Szkoły Przysposabiającej do Pracy (do pobrania tutaj).
  3. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum.
  4. Trzy fotografie.
  5. Numer ewidencyjny PESEL.

 

 

 


Jak złożyć dokumenty w czasie pandemii?

Dokumenty mogą Państwo złożyć:

- osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 9.00- 14.00

- pocztą tradycyjną na dane: Szkoła Przysposabiająca do Pracy SPSK, ul. Łukasińskiego 24, 42-200 Częstochowa

- pocztą elektroniczną na adres: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą edukacyjną dostępną tutaj.