SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42  
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Magdalena Matuszczak

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Jolanta Wróblewska

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa
Wicedyrektor: Marta Łącka-Wąs

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Oferta zajęć dodatkowych


    W ofercie szkoły poza zajęciami specjalistycznymi mamy również zajęcia dodatkowe. Na zajęcia specjalityczne uczęszczają uczniowie zgodnie ze wskazaniami z orzeczeń, natomiast na zajęcia dodatkowe przychodzą uczniowie według swoich upodobań i zainteresowań.


 

 ZAJĘCIA DODATKOWE SZKOŁA PDP

  • SKUP się, czyli Szkolny Klub Uczeń Przedsiębiorczy – wtorek  godzina 12.35 - 13.20 - p. Kościelna; czwartek godzina 11.40 - 12.25 p. A. Kościelna i p. M. Binek oraz  piątek godz. 8.00 -8.45 - p. M. Binek;
  • Zajęcia taneczne- poniedziałek godzina 14.25 - 15.10, p. Czechowska;

  • SKS - środa  godzina 14.25 - 15:10   zapraszamy uczniów na zajęcia SKS-u, prowadzone przez pana K.Gałusa i M. Nikonowicza;

  • Zajęcia muzyczne  - poniedziałek  godzina 14.25 - 15.10, p. M. Makles

  • Zajęcia teatralne  - czwartek  godzina 14.25 - 15.10, p. A. Królikowska

  • Zajęcia metodą ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne  - środa  godzina 14.25 - 15.10, p. A. Królikowska, czwartek - godzina 13.20 - 14.15

Zapraszamy serdecznie uczniów na nasze zajęcia.